BB FM rádio | 94.7 Banská Bystrica - Richard Sanitra sa rozrozprával o svojom herectve i výbere budúcich hercov
Avatar

On Air

Tereza Šusteková

Richard Sanitra sa rozrozprával o svojom herectve i výbere budúcich hercov

Uverejnené marec 24, 2021

Tereza Šusteková si do Popoludnia s BB FM pozvala svojho pedagóga z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

A pýtala sa napríklad aj práve na to, ako výber budúcich hercov prebieha. Herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Richard Sanitra však prezradil viac aj o svojej ceste ku herectvu. V rozhovore prezradil viac aj o dabingovej práci, ale aj cestovaní, keďže doteraz navštívil už 43 krajín. Záznam rozhovoru si môžete vypočuť na našom webe.

BB FM rádio

  • Lokálne a regionálne médiá sú po desaťročia prirodzeným pilierom informovanosti obyvateľov, ale aj rozvoja regiónov, či budovania komunálneho života. Napriek veľkej tradícii regionálnych médií v Banskej Bystrici už celé roky absentuje moderné komerčné lokálne rádio. Zvlášť v dobe, kedy sa adresnosť a cielenie informácií v médiách dostáva do absolútneho popredia tvorby obsahu, je táto absencia na škodu. Navyše, napriek rozvoju moderných online médií sa už dlhšie ukazuje, že tradičné médiá ako televízia či rádio, nestrácajú na svojom význame a postavení v spoločnosti.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk