BB FM rádio | 94.7 | 100.3 | Banská Bystrica - Novinky

Rybársky krúžok bude prebiehať dvakrát do mesiaca v stredu od októbra do júna. Určený je pre deti od 3. ročníka základnej školy

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je regionálnou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. 

V Banskej Bystrici sa bude už po druhýkrát konať Klubové povstanie. 

Záujemcovia o tradičné výroby majú v Regionálnom centre remesiel možnosť vyskúšať svoje schopnosti predovšetkým v hrnčiarskej, drotárskej, textilnej a rezbárskej dielni, ako aj v dielni podmaľby na sklo.

Strana 4 z 93