BB FM rádio | 94.7 Banská Bystrica - Novinky

Práve hráme

Momentálne nehráme žiadnu skladbuBB FM - naše bystrické

Avatar

On Air

BB FM rádio Hudobný blok | 00:00 - 06:00

Bystrickú hodinku organizuje občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok a v našom štúdiu sme privítali jeho predsedníčku a zároveň našu moderátorskú kolegyňu Dianu Javorčíkovú.

Do nášho štúdia prišli na rozhovor aj dve dámy - Zuzana Srncová a Zuzana Kohútová z Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

Vladimír Bállek s rodinou upratujú a čistia naše mesto. Pomohli vyčistiť Kostiviarsku, Uhlisko, Podlavice, či Hornú Mičinú.

HC '05 Banská Bystrica oznámilo zmenu mjiteľov klubu a nové zloženie manažmentu.

Strana 46 z 61

BB FM rádio 94.7 MHz

Moderné komerčné lokálne rádio zamerané spravodajským a publicistickým obsahom na mesto Banská Bystrica a blízke okolie. Ten dopĺňa hitová hudba od 80-tych rokov až po súčasnosť a vo vysielaní nechýba ani tvorba hudobníkov z regiónu a viaceré špecializované relácie.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk

po celý deň s vami

  • Lokálne správy, dopravný servis, počasie, a informácie z Banskej Bystrice. K tomu skvelá hudba, ktorá vás naladí.