BB FM rádio | 94.7 Banská Bystrica - Platená politická reklama v BB FM rádiu

Práve hráme

Momentálne nehráme žiadnu skladbuBB FM - naše bystrické

Avatar

On Air

BB FM rádio Hudobný blok | 00:00 - 06:00

Platená politická reklama v BB FM rádiu

Politická reklama: voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022


Prostredníctvom BB FM rádia môžete cielene osloviť poslucháčov - voličov presne vo vašom regióne.
Politickým kandidátom ponúkame možnosť objednať platenú politickú reklamu v BB FM rádiu na základe Zákona o volebnej kampani 181/2014 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 1. Objednajte si platenú politickú reklamu.
  BB FM rádio akceptuje vysielanie predvolebnej kampane pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, tiež vysielanie politickej propagácie kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva. Platí, že reklamný priestor je poskytnutý iba raz, bez ohľadu na to, či objednávateľ kandiduje napr. za poslanca a súčasne za starostu / primátora a pod.

 2. Ako si môžete kampaň objednať a kedy ju môžeme vysielať?
  Objednávka sa zasiela elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 17. septembra 2022. Po tomto dátume nárok na politickú propagáciu zaniká. BB FM rádio 19. septembra 2022 jednotlivým kandidujúcim subjektom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné zakúpiť. Platenú politickú reklamu bude BB FM rádio vysielať od 6.10.2022 od 0.00 h do 26.10.2022 do 23.59 h.
   
 3. Cena za kampaň.
  Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to 1,- EUR bez DPH za sekundu vysielanej reklamy (t.j. 1,20 EUR s DPH) výlučne formou rozhlasového spotu odvysielaného vo vyhradenom priestore. Kandidát uhrádza kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň možné spustiť. Maximálnu cenu kampane bude možné určiť až po 19. septembri 2022, kedy budú známi všetci záujemcovia o platenú politickú reklamu. Aký objem si kandidujúci subjekt napokon zakúpi, je na ňom. Celkový objem vysielacieho času pre všetkých spoločne však nesmie prekročiť 20 hodín.
   
 4. Aké sú pravidlá pre znenie rozhlasového spotu?
  Dĺžka rozhlasového spotu je striktne 30 sekúnd. Výrobu rozhlasového spotu zabezpečuje objednávateľ kampane. Jeden rozhlasový spot je nasadený pre celú objednanú kampaň. Výmena spotu je možná za jednotkovú cenu 50,- EUR bez DPH (60,- EUR s DPH). BB FM rádio si vyhradzuje právo neodvysielať rozhlasový spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

BB FM rádio 94.7 MHz

Moderné komerčné lokálne rádio zamerané spravodajským a publicistickým obsahom na mesto Banská Bystrica a blízke okolie. Ten dopĺňa hitová hudba od 80-tych rokov až po súčasnosť a vo vysielaní nechýba ani tvorba hudobníkov z regiónu a viaceré špecializované relácie.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk

po celý deň s vami

 • Lokálne správy, dopravný servis, počasie, a informácie z Banskej Bystrice. K tomu skvelá hudba, ktorá vás naladí.