BB FM rádio | 94.7 Banská Bystrica - Silvester Roštár
Avatar

On Air

Tereza Šusteková

Silvester Roštár Ráno s BB FM, spravodajstvo

Vždy pozitívne naladená osoba! To je náš redaktor spravodajstva Silvester.

Aktuálne je v poslednom ročníku žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Na prvých priečkach v živote má rodinu, priateľov, kvalitnú hudbu, či už je to fenomenálna skupina Queen alebo súčasný pop od Harry Styles. Je milovníkom slnka a v neposlednom rade rádiového mikrofónu. Vo voľnom čase sa venuje spevu, neodolá dobrej knihe a rád sa prejde po slovenských horách a spozná nepoznané zákutia našej krajiny. Hovorí, že s humorom je svet krajší a človek by mal v živote kráčať s úsmevom. Riadi sa mottom – Klopte a bude vám otvorené.

More in this category: predch. Karolína Piliarová

BB FM rádio

  • Lokálne a regionálne médiá sú po desaťročia prirodzeným pilierom informovanosti obyvateľov, ale aj rozvoja regiónov, či budovania komunálneho života. Napriek veľkej tradícii regionálnych médií v Banskej Bystrici už celé roky absentuje moderné komerčné lokálne rádio. Zvlášť v dobe, kedy sa adresnosť a cielenie informácií v médiách dostáva do absolútneho popredia tvorby obsahu, je táto absencia na škodu. Navyše, napriek rozvoju moderných online médií sa už dlhšie ukazuje, že tradičné médiá ako televízia či rádio, nestrácajú na svojom význame a postavení v spoločnosti.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk